Sprawozdanie za 2017 r. - Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie - wydarzenia 2017 r.

Przejdź do treści

Menu główne:

Sprawozdanie za II półrocze 2017 roku

Drodzy Parafianie, Szanowni Goście.

Od 26 czerwca 2017 roku piastuję urząd proboszcza naszej parafii, św. Mikołaja w Bydgoszczy – Fordonie. Jak wspominałem niejednokrotnie, także na łamach Głosu Świętego Mikołaja, pragnę jak najlepiej kontynuować dzieło i pracę pasterską zacnych poprzedników na urzędzie proboszcza w naszej parafii, Matce kościołów fordońskich. Moim pragnieniem jest we współpracy z Księżmi Wikariuszami, by parafia była „żywym organizmem”, żywą Wspólnotą z wyraźnym priorytetem troski o życie sakramentalne.

Na początek kilka danych statystycznych:
W minionym roku w naszym kościele udzielono 100 chrztów (2016 – 99), zmarło i zostało pochowanych 91 Parafian (2016 – 85), sakramentu małżeństwa udzieliło sobie 48 par (2016 – 59). W jedną z niedziel we wszystkich kościołach w Polsce liczymy wiernych uczestniczących we Mszy św. i przyjmujących Komunię św. (dla celów statystycznych). W naszej parafii ilość osób na Mszy św. niedzielnej jest poniżej 30% mieszkańców. Z naszej parafii dwóch kleryków przygotowuje się do kapłaństwa, w Wyższym Seminarium Duchownym naszej diecezji oraz w Seminarium Księży Salezjanów. Jedna dziewczyna przygotowuje się do złożenia ślubów w Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia.

Niezwykle ważne w parafii są działające grupy osób, angażujących się w życie chrześcijańskie według własnych predyspozycji. Należy wymienić prężnie działający oddział Akcji Katolickiej, Żywy Różaniec, zespół redakcyjny „Głosu Świętego Mikołaja”, których opiekunem jest proboszcz. Ale także Apostolstwo Zbawczego Cierpienia, Koło Caritasu, od niedawna „Legion Maryi”, wspólnota szafarzy Najświętszego Sakramentu, chór parafialny, których opieką otacza ks. Marcin. Natomiast Służba Liturgiczna, Domowy Kościół są pod opieką ks. Tadeusza. Cieszymy się też, że w parafii śpiewa Schola św. Mikołaja na Mszach św. z udziałem dzieci, a na Mszach o godz. 9.30 zespół „Potok”. Dzieci do I Komunii św. oraz młodzież do bierzmowania przygotowuje bezpośrednio ks. Marcin. Nieustannie zapraszamy do współpracy oraz do grup modlitewnych nowych członków. Siostry Miłosierdzia prowadzą świetlicę dla dzieci „Kącik” oraz działają według charyzmatu zgromadzenia wśród osób potrzebujących. W naszej parafii wydajemy czasopismo „Głos Świętego Mikołaja” obecnie ukazujące się w nieco zmniejszonej częstotliwości.

Od lipca 2017 roku udało się nam w kwestiach materialnych rozpocząć układanie chodnika na cmentarzu parafialnym, te prace planujemy kontynuować w roku bieżącym. Staramy się zadbać o teren wokół kościoła i budynków parafialnych, są przecież naszą wizytówką. Podjęliśmy prace w domu parafialnym. Przygotowywane jest drugie piętro, jako mieszkalne, pierwsze piętro dla grup i działań parafialnych oraz parter który chcielibyśmy przeznaczyć do działania szerzej pojętej działalności zewnętrznej, dla społeczności fordońskiej. Szczegóły organizacyjne  jednak są jeszcze przed nami. Dotychczas w Domu Parafialnym zostały udrożnione przewody kominowe, uporządkowana w większości instalacja elektryczna, częściowi kanalizacyjna założono całkowicie nowe ogrzewanie na drugiej kondygnacji oraz wstawiono nowe okna w całym obiekcie (27). Częściowo został już założona izolacja budynku. Te prace są prowadzone na bieżąco.

W roku bieżącym planujemy, jak już wspomniałem kontynuacje prac na cmentarzu (chodnik)oraz w Domu Parafialnym. Po wstępnej analizie okazało się, że ołtarz w bocznej kaplicy naszego kościoła będzie wymagał konserwacji polegającej na usunięciu ognisk kołatka niszczącego elementy drewniane. Złożymy wniosek do Miejskiego Konserwatora Zabytków o dofinansowania tych prac.

Odnośnie do zamierzeń liturgicznych:
Chciałbym, abyśmy przed błogosławieństwem na każdej Mszy św. odmawiali modlitwę do św. Michała Archanioła, (od przyszłej niedzieli tekst będzie wyświetlany), będziemy starali się reaktywować działanie Koła Biblijnego, a także powrócić do tematu katechez dla osób dorosłych. Od maja do października o godz. 20:00 będą Nabożeństwa Fatimskie (nie będzie Mszy św.) ale odmawiać będziemy w procesji wokół kościoła cały różaniec. Kontynuować będziemy pielgrzymki, które są tradycją w naszej parafii ale także chcemy zaproponować nowe, choćby na Szlak Piastowski.

Cała nasza diecezja przygotowuje się na nawiedzenie Matki Bożej w Jasnogórskim Wizerunku, które rozpocznie się od września bieżącego roku. W naszej parafii nawiedzenie będzie z 7 na 8 września. Przygotowujemy się poprzez nowennę każdego miesiąca. Nawiedzenie będzie poprzedzone misjami parafialnymi.
Tak wiele w tak krótkim czasie udało się zrobić w kwestiach materialnych dzięki pomocy i ofiarności parafian ale także dzięki dzierżawie za parafialne grunty. Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którym na sercu jest piękno naszego kościoła, jego otoczenia oraz domu parafialnego i cmentarza.

Przed tygodniem zakończyliśmy w naszej parafii duszpasterskie nawiedzenie rodzin, czyli kolędę. Wszystkim rodzinom oraz osobom, które nas przyjęły, serdecznie dziękujemy za wspólną modlitwę, rozmowę i wyrażaną niejednokrotnie troskę o nasz kościół i parafię. Dziękujemy również za ofiary złożone przy okazji kolędy, dzięki którym będzie można kontynuować prace oraz utrzymywać na bieżąco obiekty parafialne. Na kolędzie odwiedziliśmy 1865 rodzin, (4905 osób) co stanowi około połowę parafian. Niewątpliwie problemem, do którego podchodzimy z wielką troską są małżeństwa sakramentalne. Par mieszkających jako wolne związki spotkaliśmy 53, deklarując zawsze pomoc, jeśli wyrażą chęć zawarcia związku sakramentalnego.

Wszystkim drogim Parafianom życzymy obfitości Bożych łask w trwającym już nowym roku. Niech św. Mikołaj wyprasza naszej parafii potrzebne łaski u Pana Boga.

Ks. kan. Karol Glesmer
Proboszcz

 
Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego