400 lat charyzmatu - Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie - wydarzenia 2017 r.

Przejdź do treści

Menu główne:

400 lat charyzmatu wincentyńskiego
4 czerwca 2017 r. Siostry Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo zaprosiły parafian św. Mikołaja w Bydgoszczy do uczestniczenia w jubileuszu czterechsetlecia charyzmatu wincentyńskiego, który skłania wszystkich, aby kolejny raz zatrzymać się przy Sercu Jezusa, który jest Drogą, Prawdą i Życiem, Miłością Miłosierną, która obdarza ludzi szczególnymi darami, jakim jest charyzmat. Charyzmat – to dar, łaska dla konkretnej osoby, ale służąca innym. Takim darem został obdarzony św. Wincenty, który pochylał się nad człowiekiem szczególnie cierpiącym, słabym, zagubionym, bo kształtował swoje serce wg Serca Jezusa pełnego wrażliwości, łagodności, ofiarności i miłosierdzia, i tą dobrocią zarażał innych. Dlatego, już w 1617 r., powstało Bractwo Miłosierdzia służące i pochylające się nad biednymi, później księża misjonarze, Siostry Miłosierdzia i wiele różnych innych grup o duchowości wincentyńskiej.
Człowiek ma być narzędziem w ręku Boga. Wincenty zaczął nim być od momentu, gdy pewnej niedzieli do ks. Wincentego podszedł jeden z parafian i opowiedział o rodzinie, która pośród moczarów ginęła z głodu i nędzy. Wygłosił wtedy kazanie, które spowodowało w innych konkretne zaradzenie potrzebom. Ks. Wincenty był człowiekiem czynu – z niedzielnych dobroczyńców stworzył grupy, które wcielały w czyn dobre intencje. Od tego wydarzenia zaczął coraz bardziej pochylać się nad biedą ludzką: bezdomnymi, ubogimi nie mającymi co jeść, dziećmi zostawianymi na ulicach, galernikami, więźniami. A czy dziś my możemy być narzędziami w ręku Boga? Myślę, że często jesteśmy świadkami miłości miłosiernej, gdy pomagamy innym, gdy pochylamy się nad drugim człowiekiem. W naszej parafii jest dużo grup, które służą pomocą, ale szczególnie pragniemy, jako Siostry Miłosierdzia, podziękować: ks. Proboszczowi naszej parafii za otwarte serce, za życzliwość; księżom: Edwardowi i Marcinowi za dobrą współpracę i pomoc w ewangelizowaniu naszych dzieci; osobom z Akcji Katolickiej, szczególnie: p. Agnieszce, p. Beacie, p. Danusi i p. Wiesiowi, za pomoc w zorganizowaniu wakacji i niespodzianek świątecznych i za wielkie serce; panu kościelnemu Andrzejowi za ofiarność i wszelką pomoc; panu Jurkowi Rusiniakowi za dokumentowanie wszystkich ważnych wydarzeń w parafii. Pragniemy szczególnie podziękować osobom, które współpracują z nami, które wspierają nas duchowo i materialnie, wszystkim ludziom dobrej woli, dzięki którym możemy lepiej służyć ubogim dzieciom i dorosłym.
Przede wszystkim Panu Bogu dziękujemy za łaski, jakie wzbudza w naszych sercach, aby zauważać i pomagać. Pamiętajmy w modlitwie prosić się o nowe powołania, o osoby, które będą chciały „oddać swoje serce”, i pamiętajmy o tych, których Pan już powołał do swojej służby: wszystkich kapłanach, siostrach zakonnych, a także o Ewelinie, która pragnie służyć Bogu w ubogich.
Na to wspólne świętowanie z naszą parafią przybyły Siostry Miłosierdzia ze wspólnot z Tczewa, Kartuz, Chełmna, Gdyni, Wejherowa, Gniezna, Bysławka, Świecia, Bydgoszczy z ul. Płockiej. Przyjechały też siostry seminarzystki i postulantki, które pokazały pantomimę o charyzmacie wincentyńskim.
Mszy św. przewodniczył i słowo Boże przybliżające charyzmat wincentyński wygłosił ks. Dariusz Okoński, kapłan ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Niech Pan będzie uwielbiony za wszelkie dobro!
Wspólnota Sióstr Miłosierdzia z Bydgoszczy-Fordonu
 
Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego