Legion Maryi - Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie - wydarzenia 2017 r.

Przejdź do treści

Menu główne:

Niedziela, 22 października

Zaprzysiężenie członków „Legionu Maryi”

Na Mszy św. o godz. 11.00 odbyło się uroczyste zaprzysiężenie nowej formacji religijnej w naszej parafii „Legionu Maryi”. Po złożeniu przyrzeczenia na symbol – Vexillum każdy nowoprzyjęty legionista został uhonorowany przez ks. proboszcza Karola Glesmera chustą z Symbolem Legionu. Opiekunem „Legionu Maryi” został ks. Marcin Woś.

Legion Maryi to katolicki ruch apostolstwa świeckich, działający pod duchowym przewodnictwem kapłanów. Powstał 44 lata przed ogłoszeniem soborowego Dekretu o Apostolstwie Świeckich, 7 września 1921 roku. Założycielem był Frank Duff. Główną siedzibą „Legionu Maryi jest Dublin w Irlandii. Legion Maryi jest stowarzyszeniem ludzi świeckich, których celem jest głoszenie chwały Bożej, wspieranie Kościoła na polu ewangelizacyjnym i dążenie do osobistej świętości poprzez modlitwę i pracę apostolską w duchu zawierzenia i pod przewodnictwem Najświętszej Maryi Panny.

Vexillum Legionu Maryi jest wzorowane na signum – znaku legionu rzymskiego. Na miejscu orła, który wieńczył signum, widzimy Gołębicę – symbol Ducha Świętego. Poniżej, na poprzecznej tabliczce, umieszczony jest napis: Legio Mariae (Legion Maryi). Między tabliczką a drzewcem znajduje się owal z wizerunkiem Maryi Niepokalanie Poczętej (wzięty z awersu Cudownego Medalika). Wizerunek Maryi połączony jest z tabliczką ornamentem z róży i lilii. Drzewce umieszczone jest na globie ziemskim, który spoczywa na czworokątnej płaskiej podstawie. Całość wyraża myśl, że Duch Święty ma zdobyć świat przez Maryję i Jej dzieci. Podstawa i kula odwzorowująca glob ziemski wykonane są z onyksu, pozostałe części z metalu. To Vexillum jest stałym i obowiązkowym elementem ołtarzyka legionowego. Ma stać na stole po prawej stronie figurki Niepokalanej. Podczas uroczystości legionowych (Acies) i procesji używa się modelu procesjonalnego Vexillum, wykonanego na wzór modelu stołowego. Vexillum jest znakiem rozpoznawczym Legionu Maryi. Nieodłącznym elementem każdego spotkania legionowego jest ołtarzyk. Centralne miejsce zajmuje figurka Matki Bożej Niepokalanie Poczętej – symbolizująca obecność Maryi pośród legionistów oraz vexillum. Kwiaty i świece dopełniają wystroju ołtarzyka.
 
Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego