Hereditas Saeculorum - Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie - wydarzenia 2017 r.

Przejdź do treści

Menu główne:

9 września w Ciechocinku

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego poinformował, że Kapituła konkursu „Dziedzictwo wieków” postanowiła nagrodzić księdza kanonika dr. Romana Bulińskiego, proboszcza parafii pw. św. Mikołaja w Bydgoszczy w latach 1989-2017, Medalem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Hereditas Saeculorum” w roku 2017, w kategorii II – za szczególne osiągnięcia związane z opieką nad zabytkami
i ochroną zabytków.

Kapituła uznała, za wybitne, zasługi ks. dr. Romana Bulińskiego w konsekwentnym przeprowadzeniu wieloletniego programu remontu i konserwacji architektury, restauracji wystroju i wyposażenia kościoła pw. św. Mikołaja, uznawanego za czołowy przykład twórczości Stefana Cybichowskiego – jednego z najwybitniejszych architektów i konserwatorów okresu międzywojennego w Polsce.

Efektem tych działań jest odrestaurowane wnętrze, generalny remont dachu ze wzmocnieniem konstrukcji oraz remont ścian zewnętrznych świątyni, który przywrócił właściwe artystyczno-estetyczne głównej dominanty urbanistyczno-architektonicznej Fordonu.

Medal został wręczony dnia 9 września 2017 r. w Ciechocinku, podczas wojewódzkiej inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa.


PODZIĘKOWANIE
Ks. Romana Bulińskiego

Przed 28 laty zostałem proboszczem parafii św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie. Wtedy zrodziła się myśl remontu, odnowy i całkowitej renowacji kościoła. Dzięki Bożej pomocy, ale i dzięki ludziom dobrej woli, dzieło zostało zakończone pół roku przed moim odejściem na emeryturę.

Dzisiaj otrzymuję Medal Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Hereditas Saeculorum” za szczególne osiągnięcia związane z opieką nad zabytkami i ochroną zabytków. Medal ten dedykuję moim Parafianom. To dzięki ofiarności wspólnoty św. Mikołaja odbieram to wyjątkowe wyróżnienie. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Drogim Parafianom za pomoc i wsparcie w ciągu tych 28 lat.

Serdeczne „Bóg zapłać” składam Panom inżynierom, którzy mi pomagali i doradzali. Dziękuję Panu Jarosławowi Bobkowskiemu, Markowi Dankowskiemu i Andrzejowi Erdmanowi, już dzisiaj niestety świętej pamięci. Dziękuję Panom za bezinteresowną pomoc i wsparcie. Nie byłoby dzisiejszej uroczystości bez Waszej fachowej i pełnej oddania pomocy.

Na ręce Pana Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ale i na ręce kolejnych Konserwatorów Miejskich, składam podziękowania za wsparcie materialne przez te wszystkie lata.

Szczególnie serdecznie dziękuję Kapitule konkursu „Dziedzictwo wieków” za to wyróżnienie.

 
Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego