Kapłani w parafii św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie po 1945 roku - Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie

Idź do spisu treści

Menu główne:

Kapłani w parafii św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie po 1945 roku

Parafia > Kapłani w parafii

Kapłani w parafii po 1945 roku

1945
ks. Alfons Sylka

1946
17 września 1946 r. administratorem parafii został ks. Alfons Weltrowski.

1947
13 listopada w obecności dziekana fordońskiego ks. Bronisława Jagły,
został oficjalnie przekazany ks. Fr. Aszykowi kościół i beneficjum parafii św. Mikołaja.


1948
W parafii zaczął pracę ks. Wacław Guzowski.

1949
9 października odprawiona została Msza św. Prymicyjna ks. Neoprezbitera Jerzego Buxakowskiego.

1950
Ks. Wacław Guzowski i Łukasz Dahlke.

1956
W miesiącu wrześniu, rozpoczął pracę nowy wikariusz - ks. Tadeusz Misiorny.

1957
3 maja została odprawiona Msza św. Prymicyjna Neoprezbitera ks. Tadeusza Falkowskiego.

1958
W parafii rozpoczął pracę drugi wikariusz - ks. T. Kruszona.

1959
Na samodzielną parafię odszedł ks. Kruszona. Jego miejsce zajął ks. T. Filarski.

1961
Grudzień - Msza św. Prymicyjna ks. Jana Bednarka.

1962
Drugi wikariusz - ks. Galikowski na miejsce ks. T. Filarskiego. Pozostał ks. T. Misiorny.

1965
13 czerwca - Msza św. Prymicyjna ks. Piotra Wysgi.

1966
5 czerwca - Msza św. Prymicyjna ks. Franciszka Drączkowskiego.

1968
Prymicja misjonarza ks. Stanisława Goncerzewicza.
W tym czasie w parafii było czterech kapłanów:
ks. proboszcz Fr. Aszyk, wikariusze - ks. Witkowski, ks. A. Eckmann, Ks. Landowski.

1974
Msza św. Prymicyjna ks. Jana S. Chrzczonowicza.

1975
25 maja - Msza św. Prymicyjna ks. Jana Żymanta.

Dnia 1 lipca 1975 r. parafię objął ks. Stanisław Grunt.
Wikariuszami parafii fordońskiej w tym czasie byli: ks. Roman Cieszyński i ks. Zygmunt Sadecki. W parafii, do samej śmierci, pozostał jako rezydent ks. prałat Franciszek Aszyk.

1976
13 czerwca - prymicja ks. Tadeusza Kierbiedzia - salezjanina.
20 czerwca zostali pożegnani dotychczasowi wikariusze. Ich miejsce zajęli od 1 lipca: ks. Antoni Bunikowski i ks. Jerzy Mroczyński.

1977
Od 1 lipca pracę w parafii rozpoczął ks. Franciszek Kamecki - duszpasterz akademicki.

1979
12 czerwca - pożegnanie ks. wikariusza Jerzego Mroczyńskiego i powitanie nowego - ks. Grzegorza Leśniewskiego.

1980
1 czerwca parafia pożegnała ks. Antoniego Bunikowskiego, który odszedł na samodzielną placówkę jako proboszcz do Wudzyna.
6 czerwca - przybył nowy wikariusz ks. Tadeusz Urban.

1982
12 czerwca ks. Franciszek Kamecki został mianowany proboszczem w Grucznie. Jego miejsce zajął, od 1 lipca, ks. Piotr Moskal.
21 czerwca został przeniesiony do Działdowa ks. Tadeusz Urban. Dwaj nowi wikariusze to: ks. Tadeusz Brzeziński i ks. dr Kazimierz Siemieński.

1983
Parafia pożegnała też ks. Kazimierza Siemieńskiego, który został mianowany proboszczem parafii w Grzybnie k/Brodnicy.
1 maja nasz parafianin Grzegorz Brzyski złożył śluby zakonne w Pieniężnie u Księży Werbistów, a ponowił je 8 maja w parafii podczas sumy.
22 maja - Msza św. Prymicyjna parafianina ks. Romama Ceglarskiego ze Zgromadzenia Chrystusowców.

1984
Ks. mgr Piotr Moskal od 3 lipca, został skierowany na studia specjalistyczne filozofii na KUL-u. Jego miejsce zajął do 1 listopada ks. Andrzej Bławat, a od 1 listopada - ks. Stanisław Pozorski.
27 maja w Bazylice Pelplińskiej święcenia kapłańskie otrzymał diakon Grzegorz Makowski.
3 czerwca - Msza św. Prymicyjna parafianina ks. Grzegorza Makowskiego.

1985
ks. Tadeusz Brzeziński, ks. Stanisław Pozorski, ks. Edmund Zalewski.

1986
1 lipca parafia pożegnała wikariusza ks. Edmunda Zalewskiego, a do parafii przybył ks. Roman Lidziński.
24 listopada parafia pożegnała wikariusza ks. Tadeusza Brzezińskiego, który z dniem 25 listopada został mianowany Dyrektorem Gospodarczym Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie.

1987
Proboszczem parafii - nadal ks. prałat Stanisław Grunt. Wikariusze: ks. Stanisław Pozorski - duszpasterz akademicki; ks. Roman Lidziński - kapelan Zakładu Karnego; ks. Andrzej Szauer - od 3 lutego.

1989
Proboszczem parafii do 15 czerwca ks. prałat Stanisław Grunt,
od 15 czerwca - nowym proboszczem został ks. Roman Buliński.

Wikariusze: ks. Roman Lidziński do 13 listopada, następnie przeniesiony do pracy w Kurii Diecezjalnej Chełmińskiej jako Wicedyrektor Wydziału Ekonomicznego w Pelplinie, ks. Andrzej Szauer.
Był taki zwyczaj w Diecezji Chełmińskiej, że po zmianie proboszcza zmieniało się po roku wszystkich wikariuszy. Ks. Stanisław Pozorski był bardzo związany z Fordonem, szczególnie z ośrodkiem akademickim, którym kierował. Trudno byłoby to wszystko tak zostawić, dlatego ks. Buliński zaproponował kolejny podział parafii, a ks. Pozorskiego jako nowego proboszcza parafii pod wezwaniem św. Jana Apostoła i Ewangelisty. Kościół już był (ten akademicki, poewangelicki); było też mieszkanie, gdyż wykańczane było piętro domu katechetycznego.
1990

1 lipca 1990 r. odszedł do Lidzbarka Warmińskiego ks. Andrzej Szauer,
do parafii św. Mikołaja jako wikariusze przyszli: ks. Janusz Sawicki i ks. Jarosław Bogacz.

1992
28 kwietnia 1992 r. parafianin, ks. Sławomir Janowicz otrzymał święcenia kapłańskie i odprawił swoją pierwszą Mszę św. w kościele parafialnym św. Mikołaja.
10 listopada 1992 r. do pracy w parafii przyszedł wikariusz ks. Grzegorz Bilecki na miejsce ks. Janusza Sawickiego, który został mianowany proboszczem nowej parafii w osiedlu Pałcz - pod wezwaniem św. Łukasza.

1994
27 czerwca 1994 r. ks. Jarosław Bogacz został skierowany przez arcybiskupa ks. Henryka Muszyńskiego na studia specjalistyczne z zakresu historii sztuki w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Ks. Jarosław przebywał w Toruniu od poniedziałku do piątku. Pomagał w posługach duszpasterskich w sobotę i niedzielę - do 5 czerwca 1995 r. Na miejsce ks. Bogacza - przybył do naszej parafii ks. Jarosław Kulpiński.

1995
5 czerwca 1995 r., w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła - swoją pierwszą Mszę prymicyjną odprawił ks. Wojciech Ciesielski.

1999
Ks. Jarek Ścieraszewski z dniem 30 czerwca został mianowany wikariuszem w parafii bł. Radzyma Gaudentego w Gnieźnie. Na miejsce ks. Jarka - do parafii św. Mikołaja przeszedł ks. Waldemar Krawczak.
23 maja - Msza św. Prymicyjna ks. Dariusza Wesołka.

2001
Parafia pożegnała w czerwcu ks. Jarka Kulpińskiego, który odszedł do Orchowa jako proboszcz. Na miejsce ks. Jarka - do parafii przybył jako nowy wikariusz ks. Sławomir Bednarek.

2005
Ks. Waldemar Krawczak został przeniesiony do parafii w Gołańczy.
25 czerwca ks. Jarosław Balcer zastąpił ks. Waldemara.

2008
Ks. Sławomir Bednarek został z dniem 25 czerwca przeniesiony został do parafii w Mroczy. Na jego miejsce przyszedł ks. Edward Wasilewski.
W niedzielę, 5 października, na Mszy św. o godz. 11:00, pożegnaliśmy ks. Jarosława Balcera, który udał się na urlop zdrowotny. Na jego miejsce przybył ks. Dariusz Kozłowski.

2013
Ks. Dariusz Kozłowski został z dniem 1 lipca przeniesiony do parafii św. Antoniego w Bydgoszczy. Na jego miejsce do parafii przyszedł ks. Zbigniew Zgoliński.

2014
22 czerwca pożegnaliśmy ks. Z. Zgolińskiego, który został przeniesiony do parafii w Kaczorach. Na jego miejsce przybył ks. Maciej Andrzejewski.

2016
26 czerwca na Mszy św. o godz. 11:00 pożegnaliśmy ks. M. Andrzejewskiego, który został mianowany proboszczem parafii św. Stanisława Kostki w Strzelcach Górnych. Na jego miejsce do parafii przybył ks. Marcin Woś.

Powołania kapłańskie po 1945 r.
 
1.   ks. Kazimierz Więckowski - wyśw. 1945 r.
2.   ks. Jerzy Buxakowski - wyśw. 1949 r.
3.   ks. Czesław Szczukowski - wyśw. 1956 r.
4.   ks. Tadeusz Falkowski - wyśw. 1959 r.
5.   ks. Jan Saganowski - wyśw. 1959
6.   ks. Jan Bednarek - wyśw. 1961 r.
7.   ks. Piotr Wysga - wyśw. 1965 r.
8.   ks. Franciszek Drączkowski - wyśw. 1966 r.
9.   ks. Stanisław Goncerzewicz - wyśw. 1968 r.
10.   ks. Jan Chrzczonowicz - wyśw. 1974 r.
11.   ks. Janusz Żymant - wyśw. 1976 r.
12.   ks. Tadeusz Kierbedź - wyśw. 1976 r.
13.   ks. Jerzy Chrzczonowicz - 1981 r.
14.   ks. Roman Ceglarski - wyśw. 1983 r.
15.   ks. Sławomir Janowicz - wyśw. 1992 r.
16.   ks. Wojciech Ciesielski - wyśw. 1995 r.
17.   ks. Dariusz Wesołek - wyśw. 1999 r.
18.   o. Szymon Zaporowicz OFMCap - wyśw. 2009 r.

Ks. Kazimierz Więckowski - wyświęcony na księdza w 1945 roku. Msza św. prymicyjna w tymże samym roku we Włókach (Chełmszczonka) - Fordonie. Wikariusz parafii pod wezwaniem św. Piotra i Pawia w Bydgoszczy. Rektor Wyższego Prymasowskiego Seminarium Duchownego w Gnieźnie.

Ks. Jerzy Buxakowski - ur. 17 września 1926 roku. Wyświęcony na księdza 2 października 1949 roku. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie i odprawił Mszę św. prymicyjną w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Mikołaja w Fordonie. Pracował jako wikariusz w Czarży. Dr hab. teologii. Protonotariusz Apostolski. Dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Sakramentalnego, wiceprzewodniczący Komisji Episkopatu Polski do Spraw Rodzin, członek Komisji Episkopatu Polski do Spraw Seminariów (1964). Członek korespondent Papieskiej Akademii Mariańskiej w Rzymie (1965). Członek zwyczajny Societas Internationalis Eticae w Rzymie (1987). Wyniesiony do godności infułata (1970), Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Wykładowca Wydziału Teologicznego Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie (1965). Zmarł 27.11.2011 r.

Ks. Czesław Szczukowski - wyświęcony na księdza w 1956 roku w Gorzowie Wielkopolskim. Msza św. prymicyjna w 1956 roku w Fordonie i Osielsku.

Ks. Tadeusz Falkowski - ur. 30 października 1931 roku w Fordonie. Syn organisty parafii fordońskiej Franciszka Falkowskiego. Wyświęcony na księdza 28 kwietnia 1959 roku w Pelplinie. Msza prymicyjna - 3 maja 1957 roku w kościele pod wezwaniem św. Mikołaja w Fordonie. Proboszcz parafii pod wezwaniem Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny w Miłobądziu (1973). Kanonik Honorowy Kapituły Kolegiackiej Kamieńskiej (1992). Ojciec Duchowny Dekanatu Tczewskiego.

Ks. Jan Saganowski - urodzony w Fordonie. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne Ojców Redemptorystów w Toruniu. Święcenia kapłańskie subdiakonatu otrzymał 3 listopada 1957 roku. Mszę św. prymicyjną odprawił w kościele parafialnym w Fordonie. Skierowany został na placówkę misyjną do Santa Fe w Argentynie. Honorowy Ojciec Chrzestny - Ignacy Mościcki Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej.

Ks. Jan Bednarek - ur. w Fordonie 18 kwietnia 1934 roku. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie. Świecenia kapłańskie otrzymał 17 grudnia 1961 roku w Pelplinie. Mszę św. prymicyjną odprawił w kościele parafialnym w Fordonie. Proboszcz parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grudziądzu (1980). Wizytator Diecezjalny. Kanonik Gremialny Kapituły Kolegiackiej w Grudziądzu (1992),

Ks. Piotr Wysga - ur. 16 kwietnia 1941 roku. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie. Wyświęcony na księdza 6 czerwca 1965 roku. Mszę św. prymicyjną odprawił 13 czerwca 1965 roku w kościele pw. św. Mikołaja w Fordonie. Proboszcz parafii pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego (1988). Kanonik Honorowy Kapituły Katedralnej Pelplińskiej (1990). Wicedziekan Dekanatu Tczewskiego. Kierownik Diecezjalnego Studium Życia w Rodzinie w Tczewie. Członek Diecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej.

Ks. Franciszek Drączkowski - ur. w 1941 r.  Fordonie. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie. Święcenia kapłańskie otrzymał 29 maja 1966 roku, a Mszę św. prymicyjną odprawił w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Mikołaja w Fordonie 5 czerwca 1966 roku. Studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Prof. sakramentologii patrystycznej (1982). Kierownik Katedry. Prof. Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu (1994). Prałat. Kierownik katedry patrologii KUL.

Ks. Stanisław Goncerzewicz - ur. w Fordonie. Odprawił Mszę prymicyjną w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Mikołaja w Fordonie w 1968 roku.

Ks. Jan Chrzczonowicz - Odbył studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie (1974). Mszę św. prymicyjną odprawił w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Mikołaja w Fordonie (1974). Podjął pracę misyjną na Madagaskarze, gdzie przebywał do 1974 roku. Od roku 1987 pracuje w Australii.

Ks. Jan Żymant - ur. 26 czerwca 1946 roku. Odbył studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Święcenia kapłańskie otrzymał 18 maja 1975 roku. Mszę prymicyjną odprawił 25 maja 1975 roku w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Mikołaja w Fordonie.

Ks. Tadeusz Kierbedź SDB. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Lądzie. Wyświęcony na księdza 8 czerwca 1976 roku. Mszę św. prymicyjną odprawił 13 czerwca 1976 roku.

Ks. Jerzy Chrzczonowicz - Ukończył Technikum Ceramiczne w Fordonie, a następnie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie (uk. 1981). Mszę św. prymicyjną odprawił w Fordonie w tymże samym roku. Wyjechał na placówkę misyjną do Zairu. Od 1988 roku przebywa w Australii.

Br. Grzegorz Brzyski - Zgromadzenie Słowa Bożego - ur. w Fordonie. 1 maja 1983 r. złożył śluby zakonne w Pieniężnie u Księży Werbistów, a ponowił je 8 maja w parafii podczas sumy.

Ks. Roman Ceglarski - ur. w Fordonie. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Poznaniu. Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej. Wyświęcony na księdza 17 maja 1983 roku. Mszę św. prymicyjną odprawił w tymże roku w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Mikołaja w Fordonie.

Ks. Grzegorz Makowski - ur. w Fordonie. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie. Wyświęcony na księdza 27 maja 1984 roku. Mszę św. prymicyjną odprawił w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Mikołaja w Fordonie (3 czerwca 1984 roku). Wikariusz w Tczewie. Wyjechał do USA.

Ks. Sławomir Janowicz - ur. 25 sierpnia 1962 roku. Ukończył Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów w Pieniężnie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1992 roku. Mszę św. prymicyjną odprawił w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Mikołaja w Fordonie 17 maja 1992 roku.

Ks. Wojciech Ciesielski - ur. w Fordonie 19 października 1968 roku. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie. Święcenia kapłańskie otrzymał 4 czerwca 1995 roku w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Mszę św. prymicyjną odprawił 5 czerwca 1995 roku w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Mikołaja w Fordonie.

O. Szymon Zaporowicz OFMCap - wyśw. 16.05.2009 r.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego