MB Fordońska - Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie

ZEGAR

Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie
Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie
Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy
Przejdź do treści

MB Fordońska

Parafia
"Najświętsza Maryja Panna". Obraz autorstwa Stanisława Wojciechowskiego, poświęcony 22 czerwca 1947 r., przez biskupa chełmińskiego ks. Kazimierza Józefa Kowalskiego.
Tego samego dnia został poświęcony, umieszczony na górze ołtarza, obraz św. Mikołaja.
1. Matko Boża Starego (naszego) Fordonu,
stawamy u stóp Twego tronu,
tu straż chowa Święty Mikołaj,
On do służby Maryi nas woła.

Ref.
Fordońska Matko na niebie,
Ty wskazuj nam Twego Syna,
Słodka Pani wielbimy Ciebie,
Kochamy Cię Matko Jedyna.

2. Tron Twój o Pani na obłokach,
anioły Twoją dzierżą koronę,
Tyś nam Najświętsza opoka,
weź (nasz) Fordon Stary w obronę.

Ref.
Fordońska Matko na niebie,
Ty wskazuj nam Twego Syna,
Słodka Pani wielbimy Ciebie,
Kochamy Cię Matko Jedyna.

3. Łaskawe oczy Maryi kochają,
a serce łask obfite śle zdroje,
Jej dłonie w opiece nas mają,
Ty nam nieba otwórz podwoje.

Ref.
Fordońska Matko na niebie,
Ty wskazuj nam Twego Syna,
Słodka Pani wielbimy Ciebie,
Kochamy Cię Matko Jedyna.

4. Przyjmij, o Pani różańce,
i brzemię naszego trudu,
po miasta starego krańce
strzeż prosimy fordońskiego ludu.

Ref.
Fordońska Matko na niebie,
Ty wskazuj nam Twego Syna,
Słodka Pani wielbimy Ciebie,
Kochamy Cię Matko Jedyna

5. Ksiądz Szuman Tobie ufał,
kochał na kapłańską miarę
i głosu sumienia posłuchał,
pokornie dał życie za wiarę.

Ref.
Fordońska Matko na niebie,
Ty wskazuj nam Twego Syna,
Słodka Pani wielbimy Ciebie,
Kochamy Cię Matko Jedyna.
By byli pasterze, trzeba ich wymodlić, a potem "omadlać" – uważa bp Krzysztof Włodarczyk. W diecezji bydgoskiej, od pierwszej niedzieli Adwentu, zainicjowano modlitwę m.in. w intencji licznych, dobrych powołań kapłańskich, zakonnych i apostolskich.
 
Będzie ona odmawiana we wszystkich kościołach i kaplicach diecezji, na zakończenie każdej Eucharystii, bezpośrednio po błogosławieństwie. – To nie jest zryw, ale szturm do nieba, który ma być nieustanny i systematyczny – dodał bp Krzysztof Włodarczyk.
 
W sumie wydrukowano ponad sto tysięcy obrazków, na których widnieje wizerunek patronki diecezji – Matki Bożej Pięknej Miłości z Katedry św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy.
 
Modlitwę rozpoczyna akcent dziękczynny za: bydgoski Kościół, wszystkich, którzy Go tworzą; za każdą wspólnotę parafialną, klasztor i dom zakonny, diecezjalne dzieło. W skierowanej prośbie nie zapomniano o: ojcach, matkach, dzieciach, młodzieży, chorych, zagubionych, samotnych i tych, którzy utracili wiarę.
 
„Boże, Ojcze… Wylewaj Ducha Świętego na duchowieństwo, osoby życia konsekrowanego i wiernych świeckich, aby sprostali swojemu powołaniu i swojej posłudze (…). Umacniaj naszą wiarę, wlewaj nadzieję i ucz nas kochać, byśmy z odwagą i ufnością każdego dnia świadczyli o Twojej Ewangelii” – brzmi fragment modlitwy.
 
Ilość obrazków na daną parafię odpowiada dominicantes, zebranego w ramach liczenia wiernych w październiku. Do każdej wspólnoty trafiał także plakat z treścią modlitwy. – Ufam, że szybko zapadnie ona w pamięci kapłanów i wiernych oraz naturalnie zostanie powielana podczas nabożeństw okresowych, w codziennym brewiarzu czy podczas spotkań w grupach apostolskich. Niech „pospolite poruszenie” będzie sposobnością do wyproszenia łask, tak bardzo potrzebnych dla naszej młodej diecezji. Jestem przekonany, że stworzenie przyjaznego klimatu wspólnej mobilizacji, przyczyni się do ożywienia powołań wśród młodych ludzi – dodał dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Bydgoszczy ks. Piotr Wachowski.
 
Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy
Strona w sieci od 1 lipca 1999 r.
Wróć do spisu treści