Rok św. Józefa - Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie - wydarzenia 2021 r.

Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy
Wydarzenia roku 2021
Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy, wydarzenia roku 2021
Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy
Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy
Przejdź do treści
Papież ogłasza „Rok Świętego Józefa”

„Ukochany ojciec, ojciec czułości, w posłuszeństwie i w gościnności; ojciec twórczej odwagi, robotnik, zawsze w cieniu” – tymi słowami Papież opisuje w czuły i poruszający sposób św. Józefa. Czyni to w Liście apostolskim „Patris corde – Z ojcowskim sercem", opublikowanym z okazji 150. rocznicy ogłoszenia Oblubieńca Maryi patronem Kościoła katolickiego. To właśnie błogosławiony Pius IX, dekretem Quemadmodum Deus, podpisanym 8 grudnia 1870 r., obdarzył tym tytułem świętego Józefa. Dla uczczenia tej rocznicy Papież ogłosił od dziś do 8 grudnia 2021 roku specjalny „Rok” poświęcony Opiekunowi Jezusa.

W piątek, 19 marca, przypadła Uroczystość św. Józefa i inauguracja Roku poświęconego temu Opiekunowi Kościoła. Trwa Nowenna do św. Józefa, którą odmawiamy po Mszy św. wieczornej. W diecezji zostały ustanowione kościoły stacyjne. Dla Fordonu jest to kościół pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty, gdzie odbyła się uroczysta inauguracja Roku św. Józefa na Mszy św. o godz. 10:00. W kolejnych miesiącach, zawsze 19. każdego miesiąca poszczególne parafie będą odbywały pielgrzymkę do kościoła stacyjnego. Nasza parafia: 19 kwietnia.
Figura św. Józefa w prezbiterium kościoła pw. św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie

W uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, Mszy Świętej przewodniczył dziekan dekanatu fordońskiego ks. prałat Jan Andrzejczak. W modlitwie uczestniczyli proboszczowie fordońskich parafii wraz z ich przedstawicielami. Całość rozpoczęła się aktem zawierzenia dekanatu opiece św. Józefa.

Specjalny rok jest wielką szansą dla całego Kościoła – zarówno w wymiarze powszechnym, jak i lokalnym. Orędownictwa tego świętego Kościół przyzywał zawsze w wyjątkowych, ale i trudnych momentach swojej historii.

Na zakończenie obchodów proboszcz ks. kanonik Mariusz Kuciński dokonał aktu zawierzenia całej parafii św. Mateusza opiece św. Józefa. Częścią aktu była także modlitwa mężczyzny – męża i ojca, który powierzył świętemu wszystkie rodziny parafii. Także modlitwa kobiety – żony i matki, która zawierzyła kapłanów posługujących w dekanacie.

W tym szczególnym roku, każdego 19. dnia miesiąca, poszczególne parafie dekanatu fordońskiego, będą pielgrzymować ze swoimi wiernymi i kapłanami do stóp Józefa, by w kościele stacyjnym zawierzyć Mu swoje rodziny oraz wyprosić wierność Ewangelii i wierze katolickiej.

Po sprawowanej Eucharystii każda z przybyłych delegacji otrzymała pamiątkową świecę oraz księgę z modlitwą zawierzenia.
W poniedziałek, 19 kwietnia, w dniu modlitwy naszej parafii w kościele stacyjnym pw. św. Mateusza, zgromadziliśmy się na Mszy św. o godz. 18:00. Pielgrzymów powitał proboszcz ks. kan. Mariusz Kuciński. Słowo Boże wygłosił wikariusz parafii św. Mateusza ks. Henryk Stippa, który przybliżył postać św. Józefa. Po Mszy św., którą koncelebrowali: proboszcz parafii św. Mateusza ks. Mariusz Kuciński, proboszcz parafii św. Mikołaja ks. Karol Glesmer i wikariusz naszej parafii ks. Daniel Nejman, odprawione zostało nabożeństwo ku czci św. Józefa.
Biskup ordynariusz Jan Tyrawa ustanowił świątynie św. Józefa w Bądeczu, Bydgoszczy, Fanianowie, Krajence, Osieku nad Notecią, Sitnie oraz św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Bydgoszczy dla dzielnicy Fordon kościołami stacyjnymi. Wszystko z racji trwającego Roku Świętego Józefa, który potrwa do 8 grudnia.

Penitencjaria Apostolska wydała również specjalny dekret określający możliwość uzyskania daru odpustu z okazji tego czasu. – Można go uzyskać pod zwykłymi warunkami. Wyjątkowy jego dar przysługuje również w okolicznościach, gdy wierni: przez co najmniej pół godziny będą rozważać Modlitwę Pańską, na wzór św. Józefa spełnią uczynek miłosierdzia względem ciała lub duszy, będą odmawiać modlitwę różańcową w rodzinie oraz innych wspólnotach, powierzą swą działalność opiece św. Józefa, będą odmawiać litanię do św. Józefa, odmówią 19. dnia każdego miesiąca i w każdą środę dowolną, prawnie zatwierdzoną modlitwę ku czci św. Józefa – tłumaczy kanclerz Kurii Diecezjalnej ks. prałat Grzegorz Nowak.

„Mając na uwadze obecną sytuację publicznego zagrożenia zdrowia, dar odpustu rozszerza się na osoby w podeszłym wieku, na chorych, umierających i tych wszystkich, którzy nie mogą wyjść z domu, i odmówią tam, gdzie zatrzymuje ich przeszkoda (np. w szpitalu), akt pobożności ku czci św. Józefa – pocieszyciela chorych i Patrona Dobrej Śmierci” – czytamy w dekrecie wydanym przez biskupa ordynariusza Jana Tyrawę. – Ojciec święty Franciszek, ogłaszając Rok Świętego Józefa, pragnie na nowo w Kościele Świętym wskazać drogę, którą swoim życiem ukazał ten wyjątkowy patron. Józef, który milczy i zarazem ufa. Ten, który odkłada na bok rozumowanie, by przyjąć historię daną mu przez Boga. I wydaje się, że to należy na nowo odkryć w swoim życiu – powiedział proboszcz parafii św. Józefa w Bydgoszczy ks. kan. Bogusław Konieczka.

– Ogłoszenie Roku Świętego Józefa przez Franciszka jest wielką radością dla mnie i całej naszej parafii. Uroczystego rozpoczęcia roku jubileuszowego dokonaliśmy w Niedzielę Świętej Rodziny 27 grudnia 2020 roku, a od stycznia postanowiliśmy, że w każdą środę będzie odprawiana Msza św. wotywna o św. Józefie z możliwością otrzymania odpustu przewidzianego przez Penitencjarię Apostolską. Myślę, że właśnie z tego powodu ksiądz biskup Jan Tyrawa zadecydował, by i nasza świątynia była jednym z kościołów stacyjnych. To dla nas ogromy zaszczyt, ale i wielkie zobowiązanie – dodał proboszcz parafii św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Bydgoszczy ks. kan. Mariusz Kuciński.

Dekert ustanawiający kościoły stacyjne oraz odpusty z okazji roku jubileuszowego na terenie diecezji bydgoskiej obowiązuje od 19 marca do 8 grudnia.

www.vaticannews.va
www.diecezja.bydgoszcz.pl


DEKRET USTANAWIAJĄCY KOŚCIOŁY STACYJNE

oraz odpusty z okazji roku jubileuszowego św. Józefa w Diecezji Bydgoskiej

Ojciec Święty Franciszek, dnia 8 grudnia 2020 r. ogłosił Rok św. Józefa, który zakończy się dnia 8 grudnia 2021 r. W związku z tym Penitencjaria Apostolska ustanowiła dekretem z dnia 8 grudnia 2020 r. wykaz odpustów, które wierni mogą uzyskać na zwykłych warunkach, w okolicznościach i na sposoby określone przez Penitencjarię.

W odpowiedzi na dekret Penitencjarii, na podstawie kan. 383 par.1 i 387 Kodeksu Prawa Kanonicznego, postanawiam ustanowić następujące kościoły stacyjne:
 1. Kościół pw. św. Józefa w Bądeczu,
 2. Kościół pw. św. Józefa w Bydgoszczy,
 3. Kościół pw. św. Józefa w Fanianowie,
 4. Kościół pw. św. Józefa w Krajence,
 5. Kościół pw. św. Józefa w Osieku nad Notecią,
 6. Kościół pw. św. Józefa w Sitnie,
 7. Kościół pw. św. Mateusza w Bydgoszczy dla dzielnicy Fordon.

Na podstawie wskazań Ojca Świętego Franciszka, zawartych w liście apostolskim – Patris corde – a także w oparciu o dekret Penitencjarii Apostolskiej i dokument Komisji Duszpasterstwa KEP, ogłaszam z dniem 19 marca 2021 r. postanowienia dotyczące możliwości uzyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami: tzn. sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna, modlitwa zgodna z intencjami Ojca Świętego, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu,
oraz w okolicznościach, gdy wierni:
 • przez co najmniej pół godziny będą rozważać Modlitwę Pańską,
 • na wzór św. Józefa spełnią uczynek miłosierdzia względem ciała lub duszy,
 • będą odmawiać modlitwę różańcową w rodzinie oraz innych wspólnotach,
 • powierzą swą działalność opiece św. Józefa,
 • będą odmawiać Litanię do św. Józefa,
 • odmówią 19 dnia każdego miesiąca i w każdą środę, dowolną prawnie zatwierdzoną modlitwę ku czci św. Józefa.

Mając na uwadze obecną sytuację publicznego zagrożenia zdrowia, dar odpustu rozszerza się na osoby w podeszłym wieku, na chorych, umierających i tych wszystkich, którzy nie mogą wyjść z domu, i odmówią tam, gdzie zatrzymuje ich przeszkoda (np. w szpitalu), akt pobożności ku czci św. Józefa – pocieszyciela chorych i Patrona Dobrej Śmierci.

Dekret obowiązuje na terenie Diecezji Bydgoskiej w dniach od 19 marca 2021 r. do 8 grudnia 2021 r.

Wzywając wstawiennictwa św. Józefa, Patrona Kościoła, wszystkim nawiedzającym i modlącym się w kościołach stacyjnych, z serca błogosławię.

+ Jan TYRAWA
BISKUP BYDGOSKI
Ks. Grzegorz Nowak
Kanclerz Kurii
Bydgoszcz, 10 lutego 2021 r.

Litania do św. Józefa

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Józefie,
Przesławny potomku Dawida,
Światło Patriarchów,
Oblubieńcze Bogarodzicy,
Przeczysty stróżu Dziewicy,
Żywicielu Syna Bożego,
Troskliwy Obrońco Chrystusa,
Głowo Najświętszej Rodziny,
Józefie najsprawiedliwszy,
Józefie najczystszy,
Józefie najroztropniejszy,
Józefie najmężniejszy,
Józefie najposłuszniejszy,
Józefie najwierniejszy,
Zwierciadło cierpliwości,
Miłośniku ubóstwa,
Wzorze pracujących,
Ozdobo życia rodzinnego,
Opiekunie dziewic,
Podporo rodzin,
Pociecho nieszczęśliwych,
Nadziejo chorych,
Patronie umierających,
Postrachu duchów piekielnych,
Opiekunie Kościoła świętego,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
P. Ustanowił go panem domu swego.
W. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.
Módlmy się:
Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako Opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Wróć do spisu treści