100 lat temu - Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie - wydarzenia 2023 r.

Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy
Wydarzenia roku 2023
Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy, wydarzenia roku 2023
Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy
Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy
Przejdź do treści
100 lat temu...

a dokładnie

26 kwietnia 1923 roku
Lata 1920-1939 stanowią bardzo ważny okres w dziejach fordońskiego kościoła i jego parafii. Miasto zaczyna budzić się do życia narodowego w nowych warunkach. Począwszy od XX w. zaczyna wzrastać liczba mieszkańców. W obrębie parafii zamieszkiwało 6475 Polaków katolików, 747 Niemców, 23 Żydów.

Przytulny, ale mały kościółek parafialny nie mógł pomieścić podczas nabożeństw (zwłaszcza niedzielnych i świątecznych) wszystkich wiernych z miasta, nie mówiąc już o okolicznych wsiach. Parafia odczuwała brak dostatecznie obszernego kościoła. Świątynia taka stała się pragnieniem wszystkich wiernych, którzy w ten sposób chcieli okazać głębokie przywiązanie religijne. Dlatego też dnia 26 kwietnia 1923 r. na posiedzeniu Dozoru Kościelnego zapadła decyzja budowy nowego, obszernego kościoła parafialnego. W posiedzeniu tym brali udział z ramienia Rządu i władzy kościelnej: konserwator dr Pajzderski, ks. prof. Detloff i inż. Stefan Cybichowski z Poznania. Środowisko miejscowe reprezentowali: administrator ks. B. Piechowski, Fr. Szreiber, Fr. Płotka i Antoni Affelski. Na posiedzeniu tym postanowiono wybudować na miejscu obecnej świątyni obszerniejszy kościół. Plany kościoła oraz nadzór nad jego budową miał objąć inż. Cybichowski, zaś prace budowlane powierzono mistrzowi Julianowi Jaworskiemu z Bydgoszczy. W ten sposób można było przystąpić do prac przygotowawczych i zbierania środków materialnych.

W rozszerzonym posiedzeniu Dozoru Kościelnego w dniu 15 lipca 1923 r. wzięli udział przedstawiciele miasta z burmistrzem Wacławem Wawrzyniakiem oraz reprezentanci wszystkich gmin wchodzących w skład parafii. Na posiedzeniu tym wybrano Komitet Budowy Kościoła, który chcąc zapewnić stały dopływ środków materialnych na ten cel podjął następującą uchwałę: „Podatek pobierać się będzie od właścicieli gruntów uprawnych od 5 do 20 funtów zboża z morgi lub każdorazowo cenę takowego w gotówce. Bezrolni płacić mają 10% od podatku dochodowego”. Do wykonania tej uchwały powołano specjalną komisję, która na bieżąco kontrolowała jej realizację. Posypały się ofiary składane przez robotników, rolników, inteligencję, rzemieślników i kupców.

Po czterech latach prac przygotowawczych, zbierania pierwszych materiałów, którym patronował ówczesny administrator parafii ks. Pruszak, wiosną 1927 r. rozpoczęto budowę kościoła, którą ukończono w stanie surowym po trzech latach. Wykończenie kościoła przypadło na lata 1929-1933, a więc na okres światowego kryzysu ekonomicznego, który dotknął także Polskę. Tym większe więc zasługi odniosło społeczeństwo Fordonu. Trzeba było wiele trudu i ofiarności ze strony ks. prob. Leona Gawin-Gostomskiego i członków komitetu, aby można było dokonać konsekracji kościoła w przewidzianym terminie.

Stary kościół umiejętnie wkomponowano w ustawioną prostopadle wielką nawę nowego kościoła. Niższa część dawnej świątyni obejmująca głównie prezbiterium i dwa ołtarze boczne stworzyła dodatkową kaplicę z jej dawnym archaicznym wystrojem wewnętrznym, zachowując w ten sposób tradycję, z którą parafianie tak mocno byli związani uczuciowo.

W tej wieńczącej dzieło uroczystej chwili poświęcenia dokonał bp Konstantyn Dominik sufragan chełmiński w dniu 15 października 1933 roku.
Wróć do spisu treści