Parafia pw. św. Mikołaja w Bydgoszczy

Szukaj

Idź do treści

Rewitalizacja Starego Fordonu


na stronie:

www.mikolaj.bydgoszcz.pl/rdh


Dlaczego na www Świętego Mikołaja dla Starego Fordonu?

Strona internetowa poświęcona Staremu Fordonowi stworzona została przede wszystkim, by dać jego mieszkańcom kompletny ogląd na podjęty w 2009 roku projekt rewitalizacji obszaru, w którym żyją. Po raz pierwszy prowadzony w sposób bardzo głęboko sięgający do historii miejsca, ludzi i współczesnych problemów jego mieszkańców. Traktujący Wisłę i historię związanych z rzeką faz rozwoju Starego Fordonu, jako kręgosłup jego przyszłych stając się częścią kultury komunikowana się społeczności parafii św. Mikołaja, strona obok źródła informacji stanowić ma swego rodzaju pozytywny impuls dla mieszkańców Fordonu, inspirujący również do poważnego rozważania swojej przyszłości i działania w tym kierunku.

Punkt wyjścia stanowił Masterplan przygotowany przez zespół RDH Architekci Urbaniści we współpracy z władzami lokalnymi i mieszkańcami Fordonu. Zawiera on kompletną wizję przestrzenną, społeczną i gospodarczą rozwoju całego obszaru Starego Fordonu wraz nabrzeżem Wisły. Jako pierwszy projekt o takim znaczeniu i stopniu zaawansowania w zakresie zagospodarowania przestrzennego, kwestii społecznych wymagał dotarcia do jak największej grupy lokalnej społeczności. Strona stała się jednym z głównych przekaźników tych informacji, prezentowanych w bardzo czytelny sposób, z zachowaniem chronologii działań i projektów.stał się bazą do dalszych prac, już ukierunkowanych na zdefiniowanie i wizualizację projektów. Projekty te łączyły się w kompleksowe i spójne podejście do rozwoju Starego Fordonu, począwszy od bardzo prostych działań możliwych do realizacji niezwłocznie, do bardziej zaawansowanych przedsięwzięć, wymagających zaangażowania poważnych inwestorów.

Ta kompleksowa wizja wspierana przez zaangażowanych lokalnie mieszkańców nadal stanowi silną podstawę dla budowania przyszłości Fordonu. Wierzymy, że ciężka praca i zaangażowanie wielu ludzi, ich nadzieja przyniesie oczekiwane rezultaty w przyszłości. Tym bardziej, że projekt fordoński jest wciąż rekomendowany, jako wzór działania podczas wielu spotkań publicznych, w tym tych, na najwyższych szczeblach władz państwowych. Co więcej, jest bardzo dobrą referencją w aktualnej dyskusji i działaniach, dotyczących rewitalizacji, w tym rewitalizacji dróg wodnych, przywracania rzek miastom, czy innowacyjnych rozwiązań łączących bezpieczeństwo powodziowe z zagospodarowaniem dolin rzecznych. Wpisuje się w tym zakresie w nowe ramy finansowania unijnego przewidziane na lata 2014-2020.

To pozwala sformułować wniosek, jak istotne jest utrzymanie strony internetowej w oczekiwaniu na kolejne etapy prac, dla których istnieje już dobry fundament.Strona główna | Aktualności | Parafia | Kontakt | Czytelnia | Co? Gdzie? Kiedy? | Rewitalizacja Starego Fordonu | Polityka prywatności | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego